Brannvesenet sine samlinger

Tekniske og industrielle kulturminner

Brannvesenet sine samlinger
Garnesvn. 9
5260 Arna

Tlf: 55 53 87 10

  Sjå og andre minne knytt til temaet Europaveg 16 revisited  

Dei brannhistoriske samlingar finn ein på Arna Brannstasjon. Samlinga er den største i landet, og inneheld unike gjenstandar. Til dømes finn du her brannvogner frå 1600-talet, vassrøyr frå 1700-talet og brannhjelmar frå 1800-talet og fram til i dag.

Ein artig kuriositet i samlinga er morseapparatet, clutchen, som var i bruk på brannstasjonen fram til 1960-talet. Innretninga bestod av eit morseapparat som var knytta til ei pappskive. Eit trykk på morsenøkkelen resulterte i eit hol på pappskiva. Nattevakta måtte kvart tiande minutt nytte morseapparatet for å kunne vise brannsjefen om morgonen at han ikkje hadde sove på vakt. Det å vera medlem av det bergenske brannkorpset var nemleg ingen jobb ein fikk ta lett på. Bybrannane er ein viktig og tragisk del av historia til Bergen. Brann var og er ein reell fare i dei tronge bygatene med trehus og tett i tett med folk. Ser du deg rundt i byen og undrar deg over dei ulike kvartala i kvar sine byggjestilar eller dei breie allmenningane, er gjerne bybrannane forklaringa.

Ei samling av brystskilt viser at det å være brannmann var ei frivillig ære i tidlegare tider — det såkalla "Borgerlige brandcorps". Bergen brannvesen som ein kommunal teneste fikk sine første brannmenn med løn frå kommunen i år 1863, under namnet Bergens faste Brandcorps.

Dei brannhistoriske samlingane får ein sjå ved å ringe og avtale med Arna brannstasjon. Det einaste som kan være til hinder er dersom det brenn ein plass i byen – da må du vente til dagen etter.

Innsende kommentarar:

alexandre, aalexand@welho.com
Hi, I am the owner of a site similar on subjects www.ussrcars.fi You wish to exchange link ore banner with my site? Yours faithfully Alexandre
25.4.2008

Dette meiner eg:

Namn:
Epost:
Hør nå
her:


Dette vidunderet av ein brannbil finn du ikkje i Arna, men i Gjensidigegården i Sandviken i Bergen.


Morseapparatet.


Ein mann for sin hatt.


Brannvogn og lærbøtter. Alle foto: Histos

   

Prosjektet er eit samarbeid mellom Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum
og Museumssenteret i Salhus