Sjå nærare på kulturminne knytt til desse emna:

Eg har ingenting å ha på meg!
Naud lærer naken kvinne å spinne - mens engelskmenn lærte vestlendingen trikotasjeindustri. Les meir!

Vatnets kraft
Vatnet renn og renn på Vestlandet, les meir om kor det har ført oss. Følg vatnet!

   
 
Søk etter desse orda:
Kva er no eit teknisk eller industrielt kulturminne?
 
  ... eller bli med på ei reise:

 


Europaveg 16 revisited
Høge fjell og tronge fjordar. Og industri. Ut på tur...

     

 

 

Velkomen til vårt spesielle reisekart! Her vil du etter kvart finne dei aller fleste tekniske og industrielle kulturminne i Hordaland og kommunanene rett nord og sør for fylkesgrensa.

For å finne fram mellom kulturminna, kan du anten klikke deg fram på kartet over området, eller velgje eitt bestemt tema frå lista til venstre. Dersom du planlegg ein tur i regionen, har vi laga nokre forslag til reiseruter som tek deg til fleire av kulturminna!

Dagens kulturminne:Les meir!

Prosjektet er gjort mogleg med støtte frå:

Produksjon: Histos 2000
Reisekartet byggjer på eit prosjekt som har fått støtte frå Kulturnett Hordaland.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum
og Museumssenteret i Salhus